PROGRAMFÖRKLARING:
Vissa fotografier är värda att spara till kommande generationer. De ska finnas kvar om 100 år utan att någon behöver göra ett enda dugg eller betala en enda krona. Ungefär som gamla svartvita fotografier har förvarats i album och lådor. Digitala media klarar högst 10 år utan kontinuerlig service, tillsyn och kostnadskrävande ny teknik.
Hur en molntjänst ser ut om 50 år vet ingen. Finns den kvar? Har någon velat och kunnat betala för den under så lång tid? Vad kommer att hända med alla digitala bilder? Är de en kulturskatt som är dömd att försvinna?
Frågorna är för viktiga för att lämnas obesvarade.
HALLBARABILDER är ett projekt som söker och publicerar kunskap om hur hobbyfotografer kan bevara sina fotografier till framtiden och kommande generationer.
Hemsidan får gärna utvecklas till en kontaktpunkt för de som arbetar med sina bildarkiv och vill ge av sina erfarenheter och lyssna på andras.
Skriv gärna ett mail och berätta för mig vad du vill medverka till att utveckla, och vilka kunskaper om ämnet som du vill sprida.

Vill du eller några i din förening diskutera hur man räddar sina bilder?
Jag ställer gärna upp under våren-23 och berättar om hur man kan göra för att rädda fotografier. Formen kan gärna vara ett web-seminarium. Avgiftsfritt.

Hans Holmqvist,
Mail: hallbarabilder@icloud.com

Hemsida