Om FIAP Biennials

Då RSF är en av FIAPs drygt 80 tal nationsmedlemmar världen över, så kan medlemmar anslutna till RSF deltaga i årliga internationella foto Biennialer. Dessa arrangeras av FIAPs olika medlemsnationer enligt ett speciellt regelverk.

  • Jämna år arrangeras Biennialer för Black & White och Nature
  • Ojämna år arrangeras Biennialer för Colour

Att delta för RSF i en Biennial innebär att man ingår i ett landslag. RSF beslutar genom en Planeringsgrupp för Biennialer tema för kommande Biennialer. Urvalsgrupper väljer bland medlemmars inskickade tävlingsbilder och vägledande för urvalet enligt respektive tema är det som FIAP kallar Coherence – dvs att bilderna utifrån ett tema tillsammans bildar en enhet, en samhörighet där temat starkt samspelar med bildens innehåll, idé, uttryck och presentation. I de fall Biennialen består av en Printklass så svarar RSF för kostnaden av bildutskrifter.  I Biennialen bedöms både de enskilda bildernas kvalitet men också hela bildkollektionen från respektive land. Chansen finns att erövra World Cup men också individuella priser. Poäng ges både för bildens kvalitet men också för graden av coherence.

Nytt från och med 2019 är att enskilda medlemmars poäng i en Biennial kan får tillgodoräknas som underlag när man skall söka FIAP Distinction. ( FIAP Titlar ) . Ett poängtal individuellt om 8 eller mer för respektive bild innebär ett underlag tillsammans med övriga Accept när man gör sin ansökan om Distinction.

Resultat

Vid Frågor & Information om Biennialdeltagande kontakta Monica Wennblom, epost monica.wennblom ( at ) svenskfotografi.org