Under våren kommer RSF att göra en telefonenkät i klubbarna. Klubbarna blir uppringda av någon i RSFs styrelse och ett antal frågor kommer att ställas. Kontaktperson i klubben kommer att i förväg få veta från vilket telefonnummer de blir uppringda för att undvika misstänksamhet.

Se frågorna här nedan.

 1. Tror du att medlemmarna känner till vad RSF står för?
 2. Pratar ni om RSFs olika aktiviteter i klubben?
 3. Har ni medlemmar som tävlar i Riksfotoutställningen?
 4. Brukar klubben tävla i RSF Klubbtävling
 5. Känner ni till Årsboken?
 6. Vad tycker ni om Årsboken?
 7. Köper ni Årsboken?
 8. Känner du till om medlemmarna skickar in bilder till Årsboken?
 9. Hur registrerar ni era medlemmar?
 10. Hur ställer ni er till ett nytt medlemsregister där ni kan få hjälp med flera olika saker? Ref till länk där ni kunnat titta på en demo av detta.
 11. Vill du ha en fast avgift till RSF eller en medlemsbaserad?
 12. Hur ofta tittar ni på RSFs hemsida?
 13. Bidrar ni med material till RSFs hemsida?
 14. Vilken typ av samarbetspartners skulle ni vilja att RSF hade?
 15. Ungdomsfrågor – åldersgräns?
 16. Har ni någon i klubben som kan vara intresserad att bli styrelsemedlem i RSF
 17. Vad tycker du är positivt med RSF?
 18. Vad tycker du kan förbättras med RSF?