Aktuellt från FIAP – Fédération de l´Art de Photographique.

FIAP News

FIAP News är ett magasin som kvartalsvis publiceras av FIAP och som når världen över. Senaste numret av February 2021 Edition of FIAP News kan du läsa via denna länk: https://www.fiap.net/en/fiap-news
På sidorna 75 -77 finns en artikel om RSF samt urval av svenska Distinction portfoliobilder godkända i december 2020.

FIAP gör en total omkastning av sina i januari meddelade drastiska förändringar av regler och kriterier för FIAP Distinctions. Nu gäller följande fr om mars månad 2021

 AVGIFTER

 • Fiap Life Card –  FLC
  Fram till och med 29 juni 2021 kostar ett första FLC kort 50 Euro
  Mellan 30 juni 2021 – 30 juni 2023 så sänks avgiften för första FLC till 25 Euro
  Från och med 1 augusti 2023 höjs avgiften för första FLC till 50 Euro.
 • Distinctionansökningar
  Avgiften är 60 Euro för Distinctionansökan 2021 – 2022.
  Först fr o m 2023 höjs avgiften till tidigare aviserade 70 Euro.

REGELÄNDRINGAR

 • FIAP senarelägger tidigare aviserade regeländringar (tänkta att träda i kraft fr om 1 januari 2022). Troligtvis kommer förändringarna först fr om 2023
 • Gamla regler för Distinction gäller i enlighet med FIAP Dokument 011/2016 https://www.fiap.net/en/services/distinctions-service/more
  .
   Undantag – kravet på Print Accept för AFIAP och EFIAP är borttaget under 2021.

För ytterligare frågor och information kontakta
Monica Wennblom – FIAP Liaison Officer för Sverige
monica.wennblom (at) svenskfotografi.org