Exponera! Nyhetsbrev från Riksförbundet Svensk Fotografi

Ordföranden har ordet
Vi har nu avhållit Riksfotostämma 2021, dock under lite annorlunda former även detta år.
Jag vill passa på att tacka för det fortsatta förtroendet att få verka som RSFs Förbundsordförande även under kommande verksamhetsår. Jag vill även rikta en tacksamhetens tanke till övriga Förbundsstyrelsen, som med stor kompetens och målinriktning, och med mängder av ideellt arbete, gör sitt yttersta för att driva Förbundets verksamhet framåt.
Riksfototräffen 2022, med tillhörande Riksfotostämma och Riksfotoutställning, som kommer att avhållas i regi av Uppsala Fotografiska Sällskap, är något som vi alla ser fram emot, och därmed förhoppningsvis en normalisering av tillvaron.
Ta hand om er alla, må gott, och med förhoppning om återseende i Uppsala!

Med bästa fotohälsningar
Nils-Erik Jerlemar
Förbundsordförande

Ny ledamot i RSFs styrelse
Mathias Kilman, Linköpings Fotoklubb är invald i RSFs styrelse. Välkommen! Mathias ska ta hand om sociala medier i första hand. Carina Hedlund, Skellefteå Fotoklubb, lämnar samtidigt sin plats i RSFs styrelse. Tack för ett bra arbete!

Resultat från Nordiskt Fotomästerskap
Här kan ni ta del av resultatet från Nordiskt Fotomästerskap 2021.
Nordisk Mästare i Fotografi Monochrome blev Mikael Lundblad från Sverige. Segrande klubb blev Image Group de Lux från Sverige.

Mottagare av RSF Utmärkelse 2021
Uppdaterad katalog med mottagarna av RSF Utmärkelse 2021 finns här.

Förtjänsttecken från SKsL
Vår Förbundsordförande Nils-Erik Jerlemar har erhållit finska riksförbundets, SKsL, Förtjänsttecken i Silver för förtjänstfulla insatser för fotografin.

Välkommen att skicka in bidrag till Årsboken 2021/2022
Riksförbundets Årsbok kommer att innehålla ett urval av bilder, vilka kommer att spegla den samtida Fotografins bredd från Sveriges Fotoklubbars medlemmar. Boken utgör ett inspirerande tidsdokument för var och en med intresse och sinne för fotografi och bilder.
Välkommen med dina bildbidrag till RSF Årsbok 2021/2022 senast onsdagen den 30 juni.

RSF Förtjänstecken
Många fotoklubbar har ett fåtal eldsjälar att tacka för att verksamheten har kunnat bedrivas med kontinuitet från år till år. Ett bra satt att uttrycka sitt tack för allt ideellt arbete är att förära dessa personer något av RSF:s Förtjänsttecken.
Observera att vi nu utökat med ett tecken i Platina, för 25 års förtjänstfullt arbete.
Nytt är även att tecknet i Guld nu kan sökas utan att tecknet i Silver tidigare erhållits.
Info finner du här, samt regelverket här. Förteckningar över hittills utdelade Förtjänsttecken finns här (årtalsordning) och här (namnordning).

Diplom och medaljer från årets Riksfotoutställning är nu på väg klubbvis, via post.

Påminnelse: Jubileumsstipendium och verksamhetsstöd
Riksförbundet har beslutat att inrätta ett jubileumsstipendium om 175.000 kr, att utgå till aktiviteter och projekt bland våra medlemsklubbar under jubileumsåret 2021. I dessa 175.000 kr inkluderas ett verksamhetsstöd till de medlemsklubbar, som har drabbats extra hårt av pandemin. Läs mer om hur du söker här.

Valberedningen behöver dig!
Valberedningens arbete är väldigt viktigt. Uppgiften att leta fram kandidater till styrelsen kräver ett brett kontaktnät och god människokännedom. Önskemålet är att ha tre personer i valberedningen, helst från olika delar av landet. Om du vet någon som passar in på ovanstående beskrivning – tipsa oss på info@svenskfotografi.org.

NFFF Arbetsstipendium
Sista ansökningsdag för ansökan om NFFF Arbetsstipendium (750 Euro) är den 30 september. Info och ansökningsblankett finns här.

NFFF Hederstecken
Nordiska Förbundet för Fotografi – NFFF utdelar årligen NFFF Hederstecken baserade på framgångar i nordiska utställningar/tävlingar med NFFF- och/eller FIAP-patronage. Regelverket för NFFF Hederstecken finns här och en förteckning över utdelade Hederstecken finns här.

Jubileumsbok – RSF 75 år
Vi har tagit fram en jubileumsbok som tar er ända tillbaka till 1946, då Riksförbundet bildades. Boken kostar 160 kr/st. Läs mer här.

Informationsbroschyr RSF
Samlad information om fördelarna med ett medlemskap i RSF.

Samarbetspartners

CEWE
Medlemmar i RSF får bl a 20% rabatt på alla bildprodukter. Läs mer här.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är LogoModerskeppet.png

Medlemmar i RSF får rabatterat pris på abonnemang. Extra förmånligt för barn- och ungdomsverksamhet. Läs mer här.

Exponera! är vårt nyhetsbrev som skickas ca 10 ggr per år till de medlemmar som valt att prenumerera i sin medlemsprofil på hemsidan. Material i form av text och bild kan löpande skickas till redaktionen via epost till redaktion@svenskfotografi.org