Exponera! Nyhetsbrev från Riksförbundet Svensk Fotografi

Jubilerande klubbar 2021
Många av våra klubbar jubileum i år och här har vi redovisat vad några gör för att fira.

Klubbaktiviteter
Det händer saker ute i klubbarna (trots pandemi). Här presenterar vi några aktiviteter som äger/ägt rum.

RSF Klubbtävling
Vi välkomnar våra medlemsklubbar att skicka in bilder till RSF Klubbtävling. Medaljörerna erhåller presentkort i fotohandel. Sista dag för uppladdning är 31 oktober. Varje klubb får delta med 10 bilder, se regler via länken ovan.

Nordiskt Fotomästerskap Kollektion 2021
Nordiska Förbundet för Fotografi – NFFF inbjuder till en ny aktivitet: Nordiskt Fotomästerskap Kollektion 2021. Sista datum för inlämning är den 15 oktober. Vi inbegriper även resultatet från denna tävling i underlaget för RSF Utmärkelse. Nytt regelverk finner ni här.

Jubileumsstipendium
Det är glädjande att flera klubbar sökt RSFs Jubileumsstipendium. Några klubbar har genomfört sitt beviljade projekt, medan andra ännu inte fått det beviljat. Efterhand kommer vi på vår hemsida redovisa alla beviljade projekt.

NFFF Arbetsstipendium
Sista ansökningsdag för ansökan om NFFF Arbetsstipendium (750 Euro) är den 30 september. Info och ansökningsblankett finns här.

6th Nordic International Digital Circuit 2021
Nordiska Förbundet för Fotografi – NFFF arrangerar årligen en internationell fotoutställning med bedömning i de fyra Nordiska länderna, en s k circuit, med godkännande av FIAP, GPU, ISF och ICS förutom från de fyra Nordiska landsförbunden. Sista datum för inlämning är den 31 oktober. Info finner du här tillsammans med katalogen från 2020 i PDF-format.

Ansökningar om FIAP Utmärkelse – Distinction 2021
Du som står i begrepp att 2021 göra en ansökan om FIAP Distinctions kan redan nu skicka din preliminära ansökan till Monica Wennblom (monica.wennblom(at) svenskfotografi.org) för handledning fram till slutlig utformning. Tänk på att anskaffa ett sk FIAP Life Card samt en personlig FIAP kod i god tid dvs redan nu under sommaren. Hur du går tillväga kan du läsa om på hemsidan under rubriken Internationellt välj Deltaga i Internationella Salonger gå vidare till rubriken FIAP Life Card. Absolut sista datum när ansökan skall vara helt korrekt ifylld är 1 november. Välkommen att kontakta Monica Wennblom för frågor rörande ansökan.

FIAP specificerar sina krav på porträttbilden vid ansökan om ett FIAP Life Card
Vid ansökan om FIAP Distinctions utifrån erhållna Accepts och Awards i internationella fotosalonger / Exhibitions gäller att medlemmen innehar ett så kallat FIAP Life Card ( FLC ).
I och med att FIAP Life Card ( FLC ) numera framställes i Hongkong har arbetet snabbats upp och effektiviserats. FLC serviceavdelningen informerar följande om kravet på kortets porträttbild avseende storlek och orientering.  Detta är viktigt när den enskilde medlemmen ansöker om sitt första FLC via siten https://www.myfiap.net.

Porträttbildens fil måste vara

  • vertikal och endast avbilda huvud eventuellt också skuldror. Inga halv- eller helfigurbilder får förekomma. 
  • ha storleken 2.7cm x 3.4cm med en resolution om 300ppi. Filen skall sparas med hög kvalitet.
    Har du frågor vänligen kontakta Monica Wennblom FIAP Liaison Officer för Sverige. monica.wennblom(at)svenskfotografi.org

FIAPs Nyhetstidning FIAP NEWS
Utkommer med fyra nummer /editions per år och berör alla till FIAP anknutna medlemsnationer över hela världen. Artiklarna kommer från de olika medlemsländernas representanter  samt innehåller aktuell information från FIAP ledningen.
Från Sverige återfinns följande bidrag:

I Februarinumret där kan du läsa bla om information om Riksförbundet Svensk Fotografi – se sidan 38
I Augustinumret återfins en intervjuartikel om Astrofotografen Göran Strand   – se sidan 50

Båda artiklarna är skrivna av Monica Wennblom, FIAP Liaison Officer – FLO Sweden. Nyhetstidningen hittar du på siten https://www.fiap.net/en/fiap-news

RSF Arbetsstipendium
Det finns ett stipendium för seniorer och ett för ungdomar (upp till 25 år). Ansökan om stipendium lämnas av klubbstyrelse och skall vara RSF tillhanda senast den 31 december. Stipendiesumman är f.n. 5000 kr. Info finner du här.

RSF Förtjänstecken
Många fotoklubbar har ett fåtal eldsjälar att tacka för att verksamheten har kunnat bedrivas med kontinuitet från år till år. Ett bra satt att uttrycka sitt tack för allt ideellt arbete är att förära dessa personer något av RSF:s Förtjänsttecken.
Observera att vi nu utökat med ett tecken i Platina, för 25 års förtjänstfullt arbete. Nytt är även att tecknet i Guld nu kan sökas utan att tecknet i Silver tidigare erhållits.
Info finner du här, samt regelverket här. Förteckningar över hittills utdelade Förtjänsttecken finns här (årtalsordning) och här (namnordning).

Valberedningen behöver dig!
Valberedningens arbete är väldigt viktigt. Uppgiften att leta fram kandidater till styrelsen kräver ett brett kontaktnät och god människokännedom. Önskemålet är att ha tre personer i valberedningen, helst från olika delar av landet. Om du vet någon som passar in på ovanstående beskrivning – tipsa oss på info@svenskfotografi.org.

Jubileumsbok – RSF 75 år
Vi har tagit fram en jubileumsbok som tar er ända tillbaka till 1946, då Riksförbundet bildades. Boken kostar 160 kr/st. Läs mer här.

Informationsbroschyr RSF
Samlad information om fördelarna med ett medlemskap i RSF.

OBS! Håll era/dina uppgifter uppdaterade
För att RSF:s information ska kunna nå våra medlemmar (via e-post och ibland vanlig post) är det viktigt att vi fortlöpande får information om alla ändringar av kontaktuppgifter. Läs mer här.

Samarbetspartner

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är LogoModerskeppet.png

Medlemmar i RSF får rabatterat pris på abonnemang. Extra förmånligt för barn- och ungdomsverksamhet. Läs mer här.

Exponera! är vårt nyhetsbrev som skickas ca 10 ggr per år till de medlemmar som valt att prenumerera i sin medlemsprofil på hemsidan. Material i form av text och bild kan löpande skickas till redaktionen via epost till redaktion@svenskfotografi.org