Samtliga 9 sökanden godkändes den 31 dec 2020. Till alla ansökningar ingår också en bildportfolio. En bild ur varje bildportfolio har valts ut att presenteras på RSFs hemsida av respektive medlem som erhållit FIAP utmärkelse,

 Vi gratulerar till de nya FIAP utmärkelserna! 

AFIAP
Ing-Marie Ingemarsson (Kinna), Lars-Hakan Hansson (Ystad) och Peter Reichel ( Leksand )
EFIAP
Mikaela Friberg (Billdal )
EFIAP/b
Monica Wennblom ( Göteborg )  och Olle Robin (Lidingö)
EFIAP/s
Istvan Csomortani ( Växjö)
EFIAP/g
Mats Grimfoot ( Sunnemo )
EFIAP/p
Göran Zebühr  (Kungsängen )

FIAP har till FIAP cloud ( http://collections.fiap.net ) valt ut några fotografers bilder ur de nyligen godkända Distinctionportfolios.

Istvan Csomortani  2 bilder  (  Salut respektive Yoja  )

Peter Reichel 1 bild ( Anna-Lisa 93)

Göran Zebühr 1 bild ( Sadnes ) . Samtliga bilder har fått omdömet 2 stjärnor.

AFIAP 2020 Lars-Håkan Hansson

“Movement in the flashlight”

AFIAP 2020 Ing-Marie Ingemarsson

“Boy in black”

AFIAP 2020 Peter Reichel

“Anna-Lisa 93”

EFIAP 2020 Mikaela Friberg

“The boy and the rose”

EFIAPb 2020 Monica Wennblom

“Arctic waters”

EFIAPb 2020 Olle Robin

“Lotta hands”

EFIAPg 2020 Mats Grimfoot

“At Spira”

EFIAPp 2020 Göran Zebühr

“In the wardrobe”

EFIAPs 2020 Istvan Csomortani

“Country girl”