Grattis till godkända Fiap distinctionansökningar

I december godkände FIAP nio ansökningar från Sverige rörande sk Photographic Skills.
Här finns bilder från de fotografer som uppnått fotografiska Artiste- och Excellenceutmärkelser genom sina framgångar i internationella utländska salonger.

Regler för att söka FIAP Distinctions

FIAP höll sin världskongress i december i Spanien. Inga ändringar i regelverket beslöts för 2023. Man
fortsätter följa regeldokument 011/2016. Även under 2023 gäller att i de ansökningar om Distinctions som görs under 2023 så krävs inga prints. Troligtvis ändring på detta fr o m 2024.
Har du frågor om FIAP Distinctions vänligen kontakta RSFs utlandsansvarige Monica Wennblom
Monica.wennblom (at)svenskfotografi.org