21st FIAP Nature Biennial 2022                         Tema: Rocky coastline 

Sverige deltog med 20 bilder i Naturfotobiennialen 2022 i sektion digitala bilder.
Turkiet stod som arrangör och jury utgjordes av FIAP representanter från Argentina, Iran och Kroatien.

Resultat på landsnivå
Sverige presterade bättre än någonsin ffa genom höga poäng för Coherence  – 49 – dvs att bilderna sinsemellan utgjorde en harmoniskt sammanhängande grupp.

Vinnande land blev Ryssland, följt av Frankrike, Italien och England. Där pendlade coherencepoängen mellan 52-57. Vi var nära där. Totalt placerade Sverige sig på 16 plats.
Av de övriga nordiska länderna deltog Danmark med placering på 17e plats och Norge på 21 plats.

 Individuella resultat
Där måste vi från Sverige vara mycket nöjda. Av 20 inlämnade digitala bilder har 17 uppnått 8 poäng och därutöver. Mycket bra resultat. De med 8 poäng och därutöver kan använda sin bildtitel som erhållen Accept med nummer FIAP: 2022/999 i kommande Distinctionansökningar. Scorecard har skickats till respektive deltagare.

Har du ytterligare frågor om Biennialer
Vänligen kontakta RSFs utlandsansvarige Monica Wennblom       monica.wennblom(at)svenskfotografi.org