Biennial är en världsövergripande tävling mellan FIAPs medlemsnationer. Varje enskild nation beslutar själv om tema. FIAP sätter höga poäng för den samling bilder som kommer från varje nation och som inbördes är samstämmiga beträffande ide, innehåll och utförande.

Regler om denna biennal hittar du här.

Skicka in ett bidrag

Logga in för att ladda upp ett bidrag.