FIAP Biennial är en världsövergripande tävling mellan FIAPs medlemsnationer. Varje enskild nation beslutar själv om tema. FIAP sätter, utöver kvalitén på de enskilda bilderna, höga poäng för den nationella kollektion,som inbördes är samstämmiga beträffande ide, innehåll och utförande. Detta kallar FIAP för kollektionens coherence.

Till denna biennal ska, som framgår av titeln, bilderna vara svartvita printar. De som vill delta ska dock inte printa bilderna själva, de ska laddas upp digitalt. Därefter kommer en urvalsgrupp att välja ut de 10 bilder som kommer att företräda Sverige i tävlingen. RSF står för printning av bilder kostnadsfritt för medlemmarna.

För att vi ska få till en bra coherence har vi tagit fram följande vägledning för vilken typ av bilder som vi söker. 

Tema: Public transport

Både fordon och människa skall framgå i bilden. Fordon kan tex vara buss, spårvagn, båt eller tåg, men det ska vara fordon i kollektivtrafik och inte närbilder på människor

Observera att FIAP inom biennalerna är känsliga för att den lagstiftning som gäller i det land du fotograferat måste efterlevas, särskilt gällande människor man kan känna igen. Särskild aktsamhet gäller för människor som kan bedömas vara under 18 år. 

Specifikationer för de bilder du skall ladda upp

Monokroma Ej färgtonade
Liggande format S.k. landskapsformat
Längd x bredd Exakt 3200 pixlar på längden och 2400 pixlar på höjden
Antal bilder Max 5 bilder får laddas upp till RSF
Upplösning 300 dpi
Bildtitel Bildtitlar skall vara korta, max 25 tecken inkl mellanrum och på engelska Undvik bildtitlar som börjar med artiklarna The och A  Undvik om möjligt hela tematiteln dvs Public transport i dina bildtitlar.  Ditt namn skall ej finnas i bildens titel.
Filtyngd  Max 5 MB

Övrigt att tänka på

  • Låt Exifdata vara kvar för dina bilder
  • Ta bort rating- beteckningar tex  stjärn/färgmakeringar som du t ex gjort i Lightroom
  • Inga ramar eller ditt namn/signatur får förekomma på bilderna. Ej heller annan märkning.
  • För en tidigare accepterad bild i en internationell salong får ej bildtitel ändras.

Uppladdning  17 februari – 15 mars 2020

Bilderna laddar du upp här – personligt RSF-konto krävs.

Övriga frågor om Biennialen
Vänligen kontakta
Monica Wennblom – monica.wennblom (at) svenskfotografi.org
Mats Grimfoot – mats (at) grimfoot.se

Vi ser fram emot många spännande bilder. Välkomna!