Maximalt fyra monterade bilder
Maxformat: 30×42 cm [A3] inkl. eventuell passepartout
Minformat: 20×20 cm
Max tjocklek: 5 mm

OBS: Fotografer som deltar med påsiktsbilder ska även ladda upp motsvarande bilder digitalt här nedan, så att dessa kan användas vid juryns redovisning. Påsiktsbilderna ska märkas på baksidan (i övre vänstra hörnet) med etiketter som du eller din klubbs tävlingsledare kan skriva ut efter att bilderna laddats upp.

Mer information och fullständiga regler finns här.

Skicka in ett bidrag

Denna inlämning är för närvarande stängd.

Bildinlämningen är öppen från 2022-01-03 till och med 2022-01-31