Här samlar vi löpande svar på de frågor som kommit in från våra medlemmar vad avser deltagande i Riksfotoutställningen.

I instruktionen för uppladdning står det att bild som premierats i tidigare RSF-sammanhang inte får delta igen. Vad betyder det?

Vi har förtydligat den texten så att den nu lyder så här: 
Kom ihåg att bild som antagits vid tidigare Riksfotoutställningar INTE får skickas in igen. Detta innefattar även bilder som tilldelats plakett, diplom eller blivit uttagna för visning vid Bildexpo, Färgdiasalongen, Digitalsalongen och Ungdomsutställningen.

Det betyder att bild som premierats vid RSF Klubbtävling eller publicerats i RSF Årsbok kan skickas in till Riksfotoutställningen. Om man inte vill prova en ny bild förstås.

Hur ska jag namnge filerna jag laddar upp?

Det är valfritt. Systemet kommer automatiskt att koppla dem till den person som laddar upp dem. Titeln som du vill ge ditt bidrag skriver du in i en särskild ruta – den tas alltså inte från filnamnet.

Det står att man måste ange ”unik titel” för alla sina bidrag – varför då?

Det finns flera skäl: Det underlättar för jury, arrangör och fotografens själv att kunna skilja bidrag från samma fotograf. Om fotografen får ett bidrag antaget och inte kan vara på plats och höra kommentarerna samt se den aktuella bilden är en unik titel enda chansen att veta vilket bidrag som blev antaget. Titeln ”Utan titel …” är inte en unik titel.

Om jag monterar min bild på en kapa-platta som är 5 mm tjock så blir de tillsammans tjockare än 5 mm. Är det OK?

JA, det är tillåtet. Måttet bestämdes vid Riksfotostämman 2015 med 5 mm kapa-plattor som exempel.

Hur stor får en bild i stående format vara?

Påsiktsbilder får enligt reglerna vara upp till 42 cm på längst sidan och 30 cm på den kortaste. En stående bild kan alltså vara max 42 cm hög (inkl. montering).

För digitala bilder gäller max 1920 pixlar bredd och max 1080 pixlar höjd, vilket alltså innebär att stående bilder inte får vara högre än 1080 pixlar – dvs de kan ej vara 1920 pixlar höga. Detta beror på att de ska visas på en projektor med upplösningen 1920 x 1080 pixlar.

Hur stor får en kvadratisk bild vara?

Enligt samma resonemang som ovan är alltså max storlek 30 x 30 cm som påsiktsbild och 1080 x 1080 pixlar som digital.

Det står att påsiktsbilderna ska märkas med etiketter – kan jag använda mina egna?

NEJ, bilderna måste märkas med de etiketter som skapas av uppladdningssystemet. Dessa etiketter innehåller bl.a. den unika identitet som alla uppladdade bilder får och som används av juryn för att rapportera vilka bilder som blivit antagna och tilldelade utmärkelser.

Jag har tidigare fått en bild/kollektion uttagen för visning, dvs den fick inget pris. Kan jag tävla med den igen?

NEJ, att en bild eller kollektion blivit uttagen för visning innebär att den gillats av juryn och därmed valts ut för att ingå i utställningen. 

Vi har fr.o.m. 2016 ändrat benämningarna. Nu säger vi att en bild/kollektion som juryn valt ut är Antagen. Dessa antagna bilder kan sedan tilldelas högre utmärkelser i form av diplom och medaljer. Antagna bilder kan inte delta igen. Vi har därmed fått våra regler likartade med de som gäller i internationella salonger.

Jag har fått en kollektion antagen i RIFO. Kan jag använda en bild ur denna kollektion som enstaka bild i RIFO kommande år?

NEJ, skälen till detta är dubbla:

  • Vi vill uppmuntra fotograferna att inför varje Riksfotoutställning ta fram nya verk. Nya i den meningen att de inte visats/antagits eller prisbelönts tidigare.
  • Personer som tittar på de antagna bilderna i en Riksfotoutställning ska även de stimuleras i sitt bildskapande genom att se bilder de inte tidigare sett.

Jag har fått en enstaka bild antagen i RIFO. Kan jag använda den bilden i en kollektion i RIFO kommande år?

NEJ, samma motivering som ovan.

Jag har fått en bild/kollektion antagen i en annan tävling (t ex i distriktet, RSF klubbtävling etc). Kan jag använda den bilden/kollektion i Riksfotoutställningen?

JA, men bara om den inte antagits vid tidigare Riksfotoutställningar.

Jag vill ändra ett bidrag som jag skickat in – hur gör jag?

Förutsatt att inlämningstiden inte gått ut: Gå in på uppladdningssidan och klicka på x-symbolen vid det bidrag du vill ändra eller ta bort. Nu kan du ladda upp ett nytt bidrag.

Ifall inlämningstiden gått ut och du vill ta bort ett bidrag, kontakta oss på rifo (at) svenskfotografi.org.

Systemet säger att det är fel typ på mina filer. Vad gör jag?

Tyvärr så tillåter vårt system inte att filändelsen är i versaler. Kontrollera alltså att bilderna heter ”.jpg” och inte ”.JPG”. Om du inte ser filändelserna, visar denna guide hur du gör.

Jag har bytt klubb sedan förra RIFO. Vad gör jag för att tävla för min nya klubb?

Detta och andra frågor relaterade till användarkonton hittar du på en separat sida.

Jag har problem med att logga in för att ladda upp bilder.

Detta och andra frågor relaterade till användarkonton hittar du på en separat sida.