Exponera! Nyhetsbrev från Riksförbundet Svensk Fotografi

Inbjudan till Riksfotoutställningen 2022
Genomförs i Uppsala med Uppsala Fotografiska Sällskap som arrangör – se inbjudan och information här. Sista datum för att ladda upp och skicka in bilder är den 31 januari och deltagaravgifter ska betalas senast den 7 februari.

Inbjudan till Swedish International Exhibition 2022
RSF bjuder in fotografer från hela världen, amatörer såväl som professionella, till vår femte internationella utställning. Den följer regelverken från FIAP och flera andra internationella organisationer. Bilderna ska vara uppladdade senast den 15 februari. Läs mer här.

Årsbok 2021/2022 – KÖP FLER TILL LÄGRE PRIS! på exp@svenskfotografi.org
En prima gåva/julklapp för alla bildintresserade! Totalt 106 sidor med bilder och ingen reklam! Alla bilderna är valda ur insänt bildmaterial. Läs mer här.

OBS! Glöm inte bort att betala årsavgiften.
Den är 700kr för klubbar och 300kr för direktmedlemmar och då ingår en årsbok (nästa års utgåva).

Resultatet från RSF Klubbtävling 2021
Årets upplaga lockade 46 av våra fotoklubbar, vilket är ett rekordstort deltagande. De tre främsta klubbarna blev: ABF Fotoklubb Uddevalla, Falköpings Fotoklubb och Enskede Fotoklubb. Bäste individuelle fotograf blev Lars Lindahl, ABF Fotoklubb, Uddevalla. Det kompletta resultatet inklusive en bildkatalog hittar ni här.

Resultat från Nordiskt Fotomästerskap Kollektion 2021
För första gången arrangerade Nordiska Förbundet för Fotografi Nordiskt Fotomästerskap Kollektion, vilket lockade 153 deltagare att lämna in 282 kollektioner för bedömning. Digital katalog över alla premierade och antagna bidrag. Resultatlistor hittar du här.

Utlandsinformation
FIAP bjuder in till fototävlingen Wildlife Only 2022, med nya Nature och Wildlife definitioner.
Årets FIAP Distinctions-ansökningar.
Resultatet från FIAP World Cup for Clubs.
Allt detta finns att läsa här.

Motioner till Riksfotostämman
För att kunna behandlas vid Riksfotostämman skall motion vara förbundsstyrelsen tillhanda senast tre månader före stämman. Inkomna motioner skall delges de anslutna klubbarna senast två månader före stämman. Rätt att till Riksfotostämman inlämna motion tillkommer varje ansluten klubb eller enskild medlem av förbundet samt förbundets styrelse. Även medlem i ansluten fotoklubb kan inlämna motion om den är åtföljd av vederbörande klubbstyrelses yttrande.

RSF Jubileumsstipendium
Det är glädjande att flera klubbar sökt RSFs Jubileumsstipendium. Några klubbar har genomfört sitt beviljade projekt, medan andra ännu inte fått det beviljat. Efterhand kommer vi på vår hemsida redovisa alla beviljade projekt.

Klubbaktiviteter
Tipsa gärna redaktionen om vad som händer ute i klubbarna. Här presenterar vi några aktiviteter som äger/ägt rum.

RSF Arbetsstipendium
Det finns ett stipendium för seniorer och ett för ungdomar (upp till 25 år). Ansökan om stipendium lämnas av klubbstyrelse och skall vara RSF tillhanda senast den 31 december. Stipendiesumman är f.n. 5000 kr. Info finner du här.

RSF Förtjänstecken
Många fotoklubbar har ett fåtal eldsjälar att tacka för att verksamheten har kunnat bedrivas med kontinuitet från år till år. Ett bra satt att uttrycka sitt tack för allt ideellt arbete är att förära dessa personer något av RSF:s Förtjänsttecken.
Observera att vi nu utökat med ett tecken i Platina, för 25 års förtjänstfullt arbete. Nytt är även att tecknet i Guld nu kan sökas utan att tecknet i Silver tidigare erhållits. Info finner du här.

Valberedningen behöver dig!
Valberedningens arbete är väldigt viktigt. Uppgiften att leta fram kandidater till styrelsen kräver ett brett kontaktnät och god människokännedom. Önskemålet är att ha tre personer i valberedningen, helst från olika delar av landet. Om du vet någon som passar in på ovanstående beskrivning – tipsa oss på info@svenskfotografi.org.

Jubileumsbok – RSF 75 år
Vi har tagit fram en jubileumsbok som tar er ända tillbaka till 1946, då Riksförbundet bildades. Boken kostar 160 kr/st. Läs mer här.

Informationsbroschyr RSF
Samlad information om fördelarna med ett medlemskap i RSF.

OBS! Håll era/dina uppgifter uppdaterade
För att RSF:s information ska kunna nå våra medlemmar (via e-post och ibland vanlig post) är det viktigt att vi fortlöpande får information om alla ändringar av kontaktuppgifter. Läs mer här.

Ny samarbetspartner
RSF har tecknat att samarbetsavtal med Falsterbo Photo Art Museum. Info finner du här.

Samarbetspartner

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är LogoModerskeppet.png

Medlemmar i RSF får rabatterat pris på abonnemang. Extra förmånligt för barn- och ungdomsverksamhet. Läs mer här.

Exponera! är vårt nyhetsbrev som skickas ca 10 ggr per år till de medlemmar som valt att prenumerera i sin medlemsprofil på hemsidan. Material i form av text och bild kan löpande skickas till redaktionen via epost till redaktion@svenskfotografi.org