Exponera! Nyhetsbrev från Riksförbundet Svensk Fotografi

Jubileumsbok – RSF 75 år
Vi har tagit fram en jubileumsbok som tar er ända tillbaka till 1946, då Riksförbundet bildades. Den innehåller inskannade fotografier från gamla nummer av Nordisk Tidskrift för Fotografi från 1946 – 1970, samt alla årsböcker från 1976 – 2021. Vi lät också ett tiotal fotoklubbsmedlemmar och andra personer med anknytning till fotorörelsen berätta vad fotoklubbarna betytt för dem. De klubbar och direktmedlemmar som betalat sin årsavgift för 2021 erhåller ett gratisexemplar av boken. Beställningar utöver det kostar 160 kr.
Beställer ni fler exemplar, senast den 30/4 2021, bjuder vi på frakten för hela beställningen. Passa på att beställa årsböcker samtidigt, så slipper ni betala extra för frakten. Läs mer här.

Jubileumsstipendium och verksamhetsstöd
Som vi berättade i förra numret har riksförbundet beslutat att inrätta ett jubileumsstipendium om 175.000 kr, att utgå till aktiviteter och projekt bland våra medlemsklubbar under jubileumsåret 2021. I dessa 175.000 kr inkluderas ett verksamhetsstöd till de medlemsklubbar, som har drabbats extra hårt av pandemin. Läs mer om hur du söker här.

Viktiga nyheter från FIAP angående distinctions
Relativt omfattande förändringar kommer införas för distinctions-ansökningar fr o m 2022. Läs mer om detta och fler nyheter från FIAP här.

Fototävling med CEWE – inlämning senast 31 mars
I samarbete med vår huvudsamarbetspartner CEWE bjuder vi nu in till en tävling med fina priser från Nikon, Sigma och CEWE, med ett sammanlagt värde på drygt 50.000 kr. Tävlingen är en öppen klass med fria motiv och är öppen för inlämning av bilder t.o.m. 31 mars 2021. Läs mer här. Du kan dessutom tävla med dina bilder i CEWE Photo Award.

Framflyttad sista ansökningsdag för RSF Utmärkelse
Vi har flyttat fram sista dag för ansökan i år till den 15 mars. Som vi berättade om i förra Exponera! har vi justerat poängkraven för de översta nivåerna. Info finns här.

Motioner till Riksfotostämman
För att kunna behandlas vid Riksfotostämman skall motion vara förbundsstyrelsen tillhanda senast tre månader före stämman. Inkomna motioner skall delges de anslutna klubbarna senast två månader före stämman. Rätt att till Riksfotostämman inlämna motion tillkommer varje ansluten klubb eller enskild medlem av förbundet samt förbundets styrelse. Även medlem i ansluten fotoklubb kan inlämna motion om den är åtföljd av vederbörande klubbstyrelses yttrande.

Årsböcker
Det finns årsböcker kvar, både 2020/2021 och 2019/2020 och även några äldre. Beställ med ett mail till exp@svenskfotografi.org

RSF på Instagram
Följ oss gärna och är du intresserad av att vara “Veckans fotograf”, skriv ett PM till oss på Instagram.

OBS! Håll era/dina uppgifter uppdaterade
För att RSF:s information ska kunna nå våra medlemmar (via e-post och ibland vanlig post) är det viktigt att vi fortlöpande får information om alla ändringar av kontaktuppgifter. Läs mer här.

RSF Förtjänstecken
Många fotoklubbar har ett fåtal eldsjälar att tacka för att verksamheten har kunnat bedrivas med kontinuitet från år till år. Ett bra satt att uttrycka sitt tack för allt ideellt arbete är att förära dessa personer något av RSF:s Förtjänsttecken. Det i Guld brukar delas ut vid Riksfototräffen. Info finner du här, samt regelverket här.
Förteckningar över utdelade Förtjänsttecken finns här (årtalsordning) och här (namnordning).

NFFF Hederstecken
Nordiska Förbundet för Fotografi – NFFF utdelar årligen NFFF Hederstecken baserade på framgångar i nordiska utställningar/tävlingar med NFFF- och/eller FIAP-patronage. Regelverket för NFFF Hederstecken finns här och en förteckning över utdelade Hederstecken finns här.

Informationsbroschyr RSF
Samlad information om fördelarna med ett medlemskap i RSF.

Samarbetspartners

CEWE
Medlemmar i RSF får bl a 20% rabatt på alla bildprodukter. Läs mer här.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är LogoModerskeppet.png

Medlemmar i RSF får rabatterat pris på abonnemang. Extra förmånligt för barn- och ungdomsverksamhet. Läs mer här.

Exponera! är vårt nyhetsbrev som skickas ca 10 ggr per år till de medlemmar som valt att prenumerera i sin medlemsprofil på hemsidan. Material i form av text och bild kan löpande skickas till redaktionen via epost till redaktion@svenskfotografi.org