Exponera! Nyhetsbrev från Riksförbundet Svensk Fotografi

RSF Klubbtävling
Vi välkomnar våra medlemsklubbar att skicka in bilder till RSF Klubbtävling. Medaljörerna erhåller presentkort i fotohandel. Sista dag för uppladdning är 31 oktober. Varje klubb får delta med 10 bilder, se regler via länken ovan.

Nordiskt Fotomästerskap Kollektion 2021
Nordiska Förbundet för Fotografi – NFFF inbjuder till en ny aktivitet: Nordiskt Fotomästerskap Kollektion 2021. Sista datum för inlämning är den 15 oktober. Vi inbegriper även resultatet från denna tävling i underlaget för RSF Utmärkelse. Nytt regelverk finner ni här.

6th Nordic International Digital Circuit 2021
Nordiska Förbundet för Fotografi – NFFF arrangerar årligen en internationell fotoutställning med bedömning i de fyra Nordiska länderna, en s k circuit, med godkännande av FIAP, GPU, ISF och ICS förutom från de fyra Nordiska landsförbunden. Sista datum för inlämning är den 31 oktober. Info finner du här tillsammans med katalogen från 2020 i PDF-format.

Ansökningar om FIAP Utmärkelse – Distinction 2021
Du som står i begrepp att 2021 göra en ansökan om FIAP kan redan nu skicka din preliminära ansökan till Monica Wennblom (monica.wennblom(at) svenskfotografi.org) för handledning fram till slutlig utformning. Tänk på att anskaffa ett sk FIAP Life Card samt en personlig FIAP kod i god tid dvs redan nu under sommaren. Hur du går tillväga kan du läsa om på hemsidan under rubriken Internationellt välj Deltaga i Internationella Salonger gå vidare till rubriken FIAP Life Card. Absolut sista datum när ansökan skall vara helt korrekt ifylld är 1 november. Välkommen att kontakta Monica Wennblom för frågor rörande ansökan.

Påminnelse: Jubileumsstipendium och verksamhetsstöd – ansök senast 30 september
Riksförbundet har beslutat att inrätta ett jubileumsstipendium om 175.000 kr, att utgå till aktiviteter och projekt bland våra medlemsklubbar under jubileumsåret 2021. I dessa 175.000 kr inkluderas ett verksamhetsstöd till de medlemsklubbar, som har drabbats extra hårt av pandemin. Läs mer om hur du söker här.

RSF Arbetsstipendium
Det finns ett stipendium för seniorer och ett för ungdomar (upp till 25 år). Ansökan om stipendium lämnas av klubbstyrelse och skall vara RSF tillhanda senast den 31 december. Stipendiesumman är f.n. 5000 kr. Info finner du här.

NFFF Arbetsstipendium
Sista ansökningsdag för ansökan om NFFF Arbetsstipendium (750 Euro) är den 30 september. Info och ansökningsblankett finns här.

RSF Förtjänstecken
Många fotoklubbar har ett fåtal eldsjälar att tacka för att verksamheten har kunnat bedrivas med kontinuitet från år till år. Ett bra satt att uttrycka sitt tack för allt ideellt arbete är att förära dessa personer något av RSF:s Förtjänsttecken.
Observera att vi nu utökat med ett tecken i Platina, för 25 års förtjänstfullt arbete.
Nytt är även att tecknet i Guld nu kan sökas utan att tecknet i Silver tidigare erhållits.
Info finner du här, samt regelverket här. Förteckningar över hittills utdelade Förtjänsttecken finns här (årtalsordning) och här (namnordning).

Valberedningen behöver dig!
Valberedningens arbete är väldigt viktigt. Uppgiften att leta fram kandidater till styrelsen kräver ett brett kontaktnät och god människokännedom. Önskemålet är att ha tre personer i valberedningen, helst från olika delar av landet. Om du vet någon som passar in på ovanstående beskrivning – tipsa oss på info@svenskfotografi.org.

Jubileumsbok – RSF 75 år
Vi har tagit fram en jubileumsbok som tar er ända tillbaka till 1946, då Riksförbundet bildades. Boken kostar 160 kr/st. Läs mer här.

Informationsbroschyr RSF
Samlad information om fördelarna med ett medlemskap i RSF.

OBS! Håll era/dina uppgifter uppdaterade
För att RSF:s information ska kunna nå våra medlemmar (via e-post och ibland vanlig post) är det viktigt att vi fortlöpande får information om alla ändringar av kontaktuppgifter. Läs mer här.

Samarbetspartners

CEWE
Medlemmar i RSF får bl a 20% rabatt på alla bildprodukter. Läs mer här.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är LogoModerskeppet.png

Medlemmar i RSF får rabatterat pris på abonnemang. Extra förmånligt för barn- och ungdomsverksamhet. Läs mer här.

Exponera! är vårt nyhetsbrev som skickas ca 10 ggr per år till de medlemmar som valt att prenumerera i sin medlemsprofil på hemsidan. Material i form av text och bild kan löpande skickas till redaktionen via epost till redaktion@svenskfotografi.org