Med kort varsel kom den 15 april en inbjudan från FIAP att medlemsländerna kan delta
med sina respektive landslag i kategorien Black & White 2024. Som vanligt ombesörjer RSF
printning och du laddar upp digitala bildfiler absolut senast 27 maj. Tiden är kort men tänk
till kreativt på nedanstående tema.

FIAP Biennial är en världsövergripande tävling mellan FIAPs medlemsnationer. Varje enskild nation beslutar själv om tema. FIAP sätter, utöver kvalitén på de enskilda bilderna, höga poäng för den nationella kollektion, som inbördes är samstämmiga beträffande ide, innehåll och utförande. Detta kallar FIAP för kollektionens coherence. För att vi ska få till en bra coherence i bildurval gäller följsamhet till angivet tema.

Innan du laddar upp bildfiler vänligen läs igenom Specifikationer och vägledning. Dina
bilder kommer att väljas ut utifrån dessa kriterier.

Tema: People in urban environment

Vägledning: Människa i stadsmiljö, betona gärna skuggor och ljus
Specifikationer för de bilder du planerar lämna till denna Biennial

Övrigt att tänka på

  • Generativ AI får ej användas- samtliga bildelement skall vara fotograferade av dig.
  • Låt Exifdata vara kvar i dina bilder
  • Ditt namn/signatur får ej förekomma på bilderna. Ej heller annan märkning. Undvik ramar.
  • För en tidigare accepterad bild i en internationell salong får ej bildtiteln ändras. Bilder som tidigare deltagit i en Biennial får ej deltaga igen.

Uppladdningsperiod: 17 april – 27 maj via RSF:s Medlemssystemet

Frågor: Vänligen kontakta Monica Wennblom monica.wennblom (at) svenskfotografi.org