Inbjudan
Nordiska Förbundet för Fotografi – NFFF inbjuder samtliga medlemmar i fotoklubbar, såväl som direktmedlemmar, anslutna till

Riksförbundet Svensk Fotografi – RSF
Norsk Selskap for Fotografi – NSFF (NSFF 2023-13)
Suomen Kameraseurojen Liitto – SKsL
Selskabet for Dansk Fotografi -SDF (SDF 2023/xx)

att deltaga i Nordiskt Fotomästerskap Kollektion/Serie 2023.

Läs mer här.

Inbjudan.