Exponera! Nyhetsbrev från Riksförbundet Svensk Fotografi


Inlämning av bilder till Riksfotoutställningen 2022 pågår
2022 genomförs Riksfotoutställningen i Uppsala med Uppsala Fotografiska Sällskap som arrangör – se inbjudan och information här. Sista datum för att ladda upp och skicka in bilder är den 31 januari och deltagaravgifter ska betalas senast den 7 februari.


Riksfototräffen 2022
Årets Riksfototräff, med redovisning av Riksfotoutställningen samt Riksfotostämma, äger rum 20-22 maj i Uppsala, med Uppsala Fotografiska Sällskap som arrangerande förening.


Styrelsen behöver dig!
RSF har för avsikt att förstärka förbundsstyrelsen med ytterligare två ledamöter.

 • En ledamot som ska ansvara för kontakterna med våra befintliga samarbetspartners, och framför allt etablera nya.
 • En ledamot som ska fungera som webbredaktör, samt redaktör för Exponera!.

Om du känner att något av dessa uppdrag skulle passa dig, och/eller om du har några frågor, kontakta Tommy Sjölund i Valberedningen 070-317 81 50, t.s(at)telia.com eller Förbundsordförande Nils-Erik Jerlemar 070-5610215, nejerlemar(at)gmail.com.


Svenska FIAP-utmärkelser 2021
Den 31 december godkändes av FIAP Distinctionans-ökningarna från 14 svenska medlemmar. I allas ansökningar ingår en bildportfolio och här kan du se en av bilderna från respektive fotograf.


Nytt medlemssystem
Förbundsstyrelsen har beslutat utveckla ett helt nytt medlemssystem med en mängd fördelar för både medlemsklubbar och Riksförbundet. Målet är att följande funktioner ska finnas:

 • Medlemsregister där alla enkelt kan uppdatera sina uppgifter och ger klubbarna ett smidigt sätt att hantera sina medlemmar.
 • Visa upp dina bilder i ett publikt galleri.
 • Tävla med dina bilder och få en överblick över vilka bilder du lämnat in till vilka tävlingar.
 • Arrangera tävlingar och bildbedömningar inom klubbar och mellan klubbar.
 • Bedöm bilder åt andra klubbar och medlemmar.
 • Kommunicera med medlemmarna.
 • Ta emot information från RSF och sin klubb.
 • Skicka inbjudan / kallelser till möten och andra aktiviteter.
 • Fakturera och hantera betalningar för medlemskap och aktiviteter.
 • Hantera försäljning och uthyrning av material och utrustning.
 • Enklare att skapa konto än idag – klubblösenord krävs ej.

Utvecklingsarbetet av en första version är igång och den är planerad att lanseras till hösten 2022, med fokus på tävlingar, bildbedömningar och bildgalleri. Mer information finner du här.

Medlemsenkät
Under våren kommer delar av förbundsstyrelsen att genomföra en medlemsenkät via telefon, då det känns mycket angeläget att få svar på ett antal frågor från våra medlemsklubbar. Allt i syfte att fånga upp synpunkter och eventuella frågeställningar. Frågorna samt ytterligare information finner du här.

Tyvärr finns det fortfarande en del klubbar och direktmedlemmar som glömt att betala årsavgiften.
Den måste vara erlagd om klubben ska kunna deltaga i Riksfotoutställningen, RSFs Klubbtävling och om medlem ska kunna lämna bidrag till Årsboken, samt andra medlemsförmåner. Avgiften är 700kr för klubbar och 300kr för direktmedlemmar och då ingår en årsbok (2022 års utgåva). Betala till BG 135-6856. Direktmedlem kan använda Swish till 1231298975.

Ändrade poängkrav för RSF Utmärkelse
För att lättare uppnå de högsta valörerna ERSF/guld och ERSF/platina har vi justerat poängkraven för dessa nivåer. Info samt en färsk poängsammanställning finns här. Sista dag för ansökan är den 28 februari.

Årsbok 2021/2022 – KÖP FLER TILL LÄGRE PRIS! på exp@svenskfotografi.org
Ni behöver inte ha en bild publicerad i årsboken för att köpa den. Det är en prima gåva till alla bildintresserade! Totalt 106 sidor med bilder och ingen reklam! Alla bilderna är valda ur insänt bildmaterial från våra medlemmar. Läs mer här.

OBS! Håll era/dina uppgifter uppdaterade
Glöm inte att meddela oss när det sker förändringar i era klubbstyrelser. Läs mer här.

Motioner till Riksfotostämman
För att kunna behandlas vid Riksfotostämman skall motion vara förbundsstyrelsen tillhanda senast tre månader före stämman. Inkomna motioner skall delges de anslutna klubbarna senast två månader före stämman. Rätt att till Riksfotostämman inlämna motion tillkommer varje ansluten klubb eller enskild medlem av förbundet samt förbundets styrelse. Även medlem i ansluten fotoklubb kan inlämna motion om den är åtföljd av vederbörande klubbstyrelses yttrande.

RSF Förtjänstecken
Många fotoklubbar har ett fåtal eldsjälar att tacka för att verksamheten har kunnat bedrivas med kontinuitet från år till år. Ett bra satt att uttrycka sitt tack för allt ideellt arbete är att förära dessa personer något av RSF:s Förtjänsttecken.
Observera att vi nu utökat med ett tecken i Platina, för 25 års förtjänstfullt arbete. Nytt är även att tecknet i Guld nu kan sökas utan att tecknet i Silver tidigare erhållits. Info finner du här.

Valberedningen behöver dig!
Valberedningens arbete är väldigt viktigt. Uppgiften att leta fram kandidater till styrelsen kräver ett brett kontaktnät och god människokännedom. Önskemålet är att ha tre personer i valberedningen, helst från olika delar av landet. Om du vet någon som passar in på ovanstående beskrivning – tipsa oss på info@svenskfotografi.org.

Inbjudan till Swedish International Exhibition 2022
RSF bjuder in fotografer från hela världen, amatörer såväl som professionella, till vår femte internationella utställning. Den följer regelverken från FIAP och flera andra internationella organisationer. Bilderna ska vara uppladdade senast den 15 februari. Läs mer här.

16th FIAP World Cup for Clubs 2021
Som enda deltagande klubb från Sverige placerade sig Image Group de Lux på en hedrande placering 82 bland 218 deltagande klubbar från hela världen. Resultatlista finns här, och katalog med bilder kommer inom kort.

Ny samarbetspartner
RSF har tecknat att samarbetsavtal med Falsterbo Photo Art Museum. Info finner du här.

Samarbetspartner

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är LogoModerskeppet.png

Medlemmar i RSF får rabatterat pris på abonnemang. Extra förmånligt för barn- och ungdomsverksamhet. Läs mer här.

Exponera! är vårt nyhetsbrev som skickas ca 10 ggr per år till de medlemmar som valt att prenumerera i sin medlemsprofil på hemsidan. Material i form av text och bild kan löpande skickas till redaktionen via epost till redaktion@svenskfotografi.org