Här kan du ta del av de motioner som inkommit till RSFs styrelse från fotoklubbar, samt Förbundsstyrelsens rekommendationer.

Fem motioner avseende format på påsiktsbilder i Riksfotoutställningen

Motionerna har inkommit från:
Stockholms FK o FK Avtrycket gm Olle Robin,
Dentsply Photoclub Sweden, Mölndal,
FK Pan, Göteborg (motion 1 och motion 2), samt
Hudiksvalls och Ljusdals FK gm Lars Fästh

Dessa motioner om format avslås av Förbundsstyrelsen med hänvisning till att inlämningsformaten (30×40 cm) och (A3) är vedertagna format. Millimetervis och tiondels millimeter är inte problemet, utan att stora avvikelser i format skapar problem vid all hantering. Formatregeln har tillkommit för att underlätta för arrangerande klubb att smidigt genomföra Riksfotoutställningen avseende kategori A (Kollektioner) och kategori C (Enstaka bilder).

Motion Collagebilder eller kompositbilder

Inkommit från Husums FK gm Tommy Sjölund.

Styrelsen har tolkat motionen som att man vill införa en (1) sektion för digitala enstaka collage-/kompositbilder och samtidigt att collage-/kompositbilder förbjuds att delta i de nuvarande 5 sektionerna. Vi gjort en konsekvensanalys och vill framhäva att införandet av en ytterligare sektion i Riksfotoutställningen kan få konsekvenser, i form av till exempel fler jurypersoner och mer redovisningstid, samt att det kan vara svårt att hitta en tydlig definition för vilka bilder som omfattas.